HCL 48/2022

la proiectul de hotărâre privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor periculoase provenite de la populație