HCL 47/2022

privind aprobarea tarifelor diferențiate, distincte pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate precum si sancțiunile aplicate in cazul in care beneficiarul serviciului nu separa in mod corespunzător cele doua fluxuri de deșeuri respectiv fracție umeda (deșeuri menajere reziduale) fracție uscata (deșeuri reciclabile)pe raza comunei Colți