HCL 24/2022

Hotărâreprivind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG), COMUNA COLTI, JUDEȚUL BUZAU”
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local