HCL 25/2022

Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Colți a drumului comunal DC 89