HCL 30/2022

Hotărâre privind declararea ca fiind bun de uz și de interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Colți a Drumului de exploatare Mățara