Dispozitia 32/2023

de aprobare a Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Comunei Colți, județul Buzău