Dispoziţii ale primarului

Denumire document:Descriere pe scurt a documentului:Emis la data:
Dispozitia 42/2024privind nominalizarea operatorilor economici din reteaua comercială a comunei  Colti, judetul Buzău, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie la mobilizare sau război2024/07/15
Dispozitia 41/2024 privind încetarea Contractului de Muncă al domnului Nica Constantin, asistent personal al d-nei Nica Ana – persoană cu handicap 2024/07/03
Dispozitia 40/2024privind încetarea acordării suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru dl Achim Ciprian -Ilie2024/06/28
Dispozitia 39/2024 privind stabilirea  salariului de bază brut al d-neiNicoară Gina, asistent medical comunitar,grad profesional principal, începând cu data de 1 iunie 20242024/06/28
Dispozitia 38/2024pentru majorarea, începând cu luna iunie 2024, a unor salarii prevăzute în Dispoziția nr. 3/23 ianuarie 2024 în vederea punerii în aplicare a prevederilor Articolului II  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 53/20242024/06/27
Dispozitia 37/2024privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 20 Iunie 20242024/06/14
Dispozitia 36/2024pentru modificarea art.1 din Dispozitia Primarului comunei Colți,nr.35 din 7 mai 2024,privind delimitarea și numerotarea secţiilor de votare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024, și alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024, în comuna Colți, judeţul Buzău 2024/05/15
Dispozitia 35/2024privind delimitarea și numerotarea secţiilor de votare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024, și alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024, în comuna Colți, judeţul Buzău 2024/05/07
Dispozitia 34/2024privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, în comuna Colți, judeţul Buzău2024/05/07
Dispozitia 33/2024privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024, în comuna Colți, judeţul Buzău2024/05/07
Dispozitia 32/2024privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru dl Brătianu Gheorghe2024/04/19
Dispozitia 31/2024privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru ANTON CORNELIA-LENUȚA2024/04/19
Dispozitia 30/2024privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 23 Aprilie 20242024/04/17
Dispozitia 29/2024privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie nr.29 Colți, judeţul Buzău2024/04/15
Dispozitia 28/2024privind stabilirea  salariului de bază brut al d-nei Nicoară Gina, asistent medical comunitar,grad profesional principal, începând cu data de 1 martie 20242024/04/10
Dispozitia 27/2024privind acordarea gradatiei corespunzatoare tranșei de vechime in muncă domnului Toma Alin-Constantin, având funcția publică de Consilier personal al Primarului comunei Colți2024/03/29
Dispozitia 26/2024privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune, persoanelor beneficiare domiciliate în comuna Colți, județul Buzău,  ca urmare a producerii de modificări  aferente cuantumului venitului minim  de incluziune, rezultate în urma  actualizării  din oficiu a indicatorului social de referință – ISR,  în fiecare an  la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent    2024/03/29
Dispozitia 25/2024privind modificarea  valorii nominale a stimulentului educaţional sub formă de tichet social pentru grădiniţă2024/03/22
Dispozitia 24/2024privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 29 Martie 20242024/03/22
Dispozitia 23/2024privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru BRĂTIANU GHEORGHE2024/03/06
Dispozitia 22/2024privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru MĂGĂDAN DUMITRU2024/03/06
Dispozitia 21/2024privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru STANCIU MARIANA2024/03/06
Dispozitia 20/2024privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru dna Chiru Elionora2024/02/23
Dispozitia 19/2024privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 29 Februarie 20242024/02/23
Dispozitia 18/2024privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul LEONTE ALIN-IONUȚ2024/01/31
Dispozitia 17/2024privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 19 titulari2024/01/31
Dispozitia 16/2024privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru dna Sava Ana2024/01/29
Dispozitia 15/2024privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-neiNicoară Gina, asistent medical comunitar,grad profesional principal, începând cu luna ianuarie 20242024/01/23
Dispozitia 14/2024privind promovarea în grad profesional imediat superior deținut de d-na Nicoară Gina,din funcția de asistent medical comunitar,în funcția de asistent medical comunitar,grad profesional principal, în cadrul Primăriei Colţi, judeţul Buzău2024/01/23
Dispozitia 13/2024privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-nei Toma Anișoara, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20242024/01/23
Dispozitia 12/2024privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-lui Filip Adrian, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20242024/01/23
Dispozitia 11/2024privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-nei Pîrvu Catioara, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20242024/01/23
Dispozitia 10/2024privind stabilirea salariului de bază al d-nei Oancea Jenica, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 20232024/01/23
Dispozitia 9/2024privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-lui Nica Constantin, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20242024/01/23
Dispozitia 8/2024privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-nei Moise Efigenia, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20242024/01/23
Dispozitia 7/2024privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-nei Iosif Daniela, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20242024/01/23
Dispozitia 6/2024privind majorarea cu 5% a indemnizației lunare a  doamnei Ioniță Ana – persoană cu handicap grav2024/01/23
Dispozitia 5/2024privind majorarea cu 5% a indemnizației lunare a d-nei Nedelcu Ileana – persoană cu handicap grav 2024/01/23
Dispozitia 4/2024privind majorarea cu 5% a indemnizației lunare a d-nei Cîrstian Rada – persoană cu handicap grav 2024/01/23
Dispozitia 3/2024pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea indemnizațiilor pentru demnitari, precum și a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colți, începând cu 1 ianuarie 20242024/01/23
Dispozitia 2/2024privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 29 Ianuarie 20242024/01/23
Dispozitia 1/2024privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al sectiunii de  dezvolatare al anului 2023, din excedentul bugetului local al comunei Colți, la sfârșitul anului bugetar 20232024/01/08
Dispozitia 96/2023pentru suplimentarea atribuțiilor de serviciu, soferului microbuzului scolar de transport elevi,din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colți, judetul Buzău2023/10/20
Dispozitia 95/2023privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Dumitru Petre2023/10/20
Dispozitia 94/2023privind stabilirea salariului de bază al d-lui Filip Adrian, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 20232023/10/18
Dispozitia 93/2023privind stabilirea salariului de bază al d-nei Pîrvu Catioara, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 20232023/10/18
Dispozitia 92/2023Dispoziția privind stabilirea salariului de bază al d-nei Oancea Jenica, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 20232023/10/18
Dispozitia 91/2023privind stabilirea salariului de bază al d-lui Nica Constantin, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 20232023/10/18
Dispozitia 90/2023privind stabilirea salariului de bază al d-nei Moise Efigenia, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 20232023/10/18
Dispozitia 89/2023privind stabilirea salariului de bază al d-nei Iosif Daniela, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 20232023/10/18
Dispozitia 88/2023privind majorarea indemnizației lunare a doamnei Ioniță Ana – persoană cu handicap grav2023/10/18
Dispozitia 87/2023privind majorarea indemnizației lunare a d-nei Nedelcu Ileana – persoană cu handicap grav2023/10/18
Dispozitia 86/2023privind majorarea indemnizației lunare a d-nei Cîrstian Rada – persoană cu handicap grav2023/10/18
Dispozitia 85/2023privind desemnarea persoanei responsabile pentru urmărirea și îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor prevăzute de legislația în vigoare la nivelul UAT comuna Colți2023/10/12
Dispozitia 84/2023privind constituirea si numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrarilor pentru obiectivul Modernizare sistem iluminat public în comuna Colţi, județul Buzău2023/10/12
Dispozitia 83/2023privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului Toader Cristinel2023/10/09
Dispozitia 82/2023privind recalcularea numărului de ore persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social începând cu luna octombrie 20232023/10/09
Dispozitia 81/2023privind stabilirea dreptului la stimulent educaţional sub forma de tichete sociale pentru grădiniţă2023/10/09
Dispozitia 80/2023privind angajarea cu contract de muncă, pe perioadă nedeterminată a d-nei Toma Anișoara-Iuliana, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Petre Gheorghe, în cadrul Primăriei Colţi, judeţul Buzău2023/09/29
Dispozitia 79/2023privind acordarea unei indemnizatii lunare d-nei Nicoară Gina, asistent medical comunitar, în cadrul Primăriei Colţi, judeţul Buzău2023/09/29
Dispozitia 78/2023privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 27 Septembrie 20232023/09/21
Dispozitia 77/2023privind angajarea cu contract de muncă, pe perioadă determinată a d-nei Iosif Daniela,ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Iosif Maria, în cadrul Primăriei Colţi, judeţul Buzău2023/09/15
Dispozitia 76/2023privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Colți, județul Buzau, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Colți, comuna Colți , judetul Buzau,pentru anul școlar 2023-20242023/09/12
Dispozitia 75/2023privind delegarea atribuţiilor de serviciu ale primarului pe perioada 06 septembrie – 08 septembrie 2023, viceprimarului comunei Colţi, judeţul Buzău2023/09/05
Dispozitia 74/2023privind convocarea Consiliului Local Colți în ședință ordinară pentru data de 30 August 20232023/08/31
Dispozitia 73/2023privind acordarea unui ajutor de înmormântare în sumă de 500 lei d-nei Lupu Maria2023/08/03
Dispozitia 72/2023privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și a suplimentului pentru combustibili solizi și/20232023/07/31
Dispozitia 71/2023privind încetarea acordării ajutorului social pentru domnul Lupu Costică2023/07/31
Dispozitia 70/2023privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și a suplimentului pentru combustibili solizi și/20232023/07/28
Dispozitia 69/2023privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și a suplimentului pentru combustibili solizi și/20232023/07/28
Dispozitia 68/2023privind încetarea acordării ajutorului social pentru doamna Anton Cornelia-Lenuța2023/07/28
Dispozitia 67/2023privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de „ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI COLȚI SI TRANSPUNEREA ACESTUIA ÎN FORMAT GIS”2023/07/17
Dispozitia 66/2023privind acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 500 lei doamnei Cărăbuș Maria2023/07/13
Dispozitia 65/2023privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Ștefan Ion2023/07/11
Dispozitia 64/2023privind acordarea gradatiei corespunzatoare tranșei de vechime in muncă d-nei Moise Efigenia, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna iulie 20232023/06/29
Dispozitia 63/2023privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 29 Iunie 20232023/06/23
Dispozitia 62/2023privind aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și constituirea Grupului de lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție(GLMRC) de la nivelul UAT Comuna Colți2023/06/15
Dispozitia 61/2023privind desemnarea unei persoane responsabile cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul UAT Comuna Colți,județul Buzău2023/06/15
Dispozitia 60/2023privind aprobarea Listei suplimentare cu persoanele la care se acordă produse alimentare în cadrul Programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD2023/06/15
Dispozitia 59/2023privind constituirea “Comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol”, in exercitarea mandatului sau a functiei publice,la nivelul Primăriei Comunei Colți,Județul Buzău2023/06/15
Dispozitia 58/2023privind desemnarea persoanei responsabile S.N.A.la nivelul UAT Comuna Colți,județul Buzău2023/06/15
Dispozitia 57/2023privind desemnarea responsabililor cu riscurile2023/06/15
Dispozitia 56/2023privind aprobarea Regulamentului intern al Primăriei Comunei Colți2023/06/15
Dispozitia 55/2023privind organizarea, implementarea şi menţinerea controlului intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/20232023/06/15
Dispozitia 54/2023privind aprobarea Codului de conduită a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Colți2023/06/15
Dispozitia 53/2023privind privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Comunei Colti2023/06/15
Dispozitia 52/2023privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 30 Mai 20232023/05/24
Dispozitia 51/2023privind majorarea indemnizației lunare a Viceprimarului comunei Colți pentru implementare proiecte finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență derulate în comuna Colți, județul Buzău2023/04/28
Dispozitia 50/2023majorarea indemnizației lunare a Primarului comunei Colți pentru implementare proiecte finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență derulate în comuna Colți, județul Buzău2023/04/28
Dispozitia 49/2023privind acordarea drepturilor salariale cuvenite cu caracter reparatoriu functionarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Colți,județul Buzău2023/04/28
Dispozitia 48/2023privind stabilirea salariului de bază al d-lui Vârlan Ionuț, având funcția publică de conducere, de Secretar general al UAT Colți, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.20232023/04/21
Dispozitia 47/2023privind stabilirea salariului de bază al d-nei Romanescu Mirela, având funcția contractuala de guard , gradația 3 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.20232023/04/21
Dispozitia 46/2023privind stabilirea salariului de bază al d-lui Dragomir Ionel, având funcția contractuala de șofer tractorist, gradația 2 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.20232023/04/21
Dispozitia 45/2023privind privind stabilirea salariului de bază al d-lui Tache Ion, având funcția contractuala de șofer microbuz școlar, gradația 5, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.20232023/04/21
Dispozitia 44/2023privind stabilirea salariului de bază al d-lui Bucur Constantin Loredan, având funcția contractuala de șofer buldoexcavator, gradația 3 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.20232023/04/21
Dispozitia 43/2023privind stabilirea salariului de bază al d-lui Toma Alin-Constantin, având funcția publică de Consilier personal al Primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.20232023/04/21
Dispozitia 42/2023privind privind stabilirea salariului de bază al d-nei Morogan Romilica, având funcția publică de execuție de Referent , grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.20232023/04/21
Dispozitia 41/2023privind stabilirea salariului de bază al d-nei Chivoiu Ionela Georgiana, având funcția publică de execuție de Consilier, grad profesional debutant, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.20232023/04/21
Dispozitia 40/2023privind stabilirea salariului de bază al d-nei Furtună Daniela, având funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.20232023/04/21
Dispozitia 39/2023privind stabilirea salariului de bază al d-lui David Adrian, având funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.20232023/04/21
Dispozitia 38/2023privind privind stabilirea cuantumului brut al indemnizatiei lunare,incepand cu data de 1 noiembrie 2022 pentru dl. Mihai Sorin-Constantin , viceprimar al comunei Colți2023/04/21
Dispozitia 37/2023privind stabilirea cuantumului brut al indemnizatiei lunare,incepand cu data de 1 noiembrie 2022 pentru domnul Ștefan Gheorghe , primar al comunei Colți2023/04/21
Dispozitia 36/2023privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 27 Aprilie 20232023/04/21
Dispozitia 35/2023privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și a suplimentului pentru combustibili solizi și/20232023/04/18
Dispozitia 34/2023privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia domnului Cărăbuș Florin-Irinel2023/04/18
Dispozitia 33/2023privind acordarea unei indemnizații lunare,doamnei Ioniță Ana-persoană cu handicap grav2023/03/31
Dispozitia 32/2023de aprobare a Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Comunei Colți, județul Buzău2023/03/24
Dispozitia 31/2023Dispoziția privind constituirea comisiei pentru recepția lucrărilor achiziționate în baza contractelor atribuite prin achiziție directa2023/03/22
Dispozitia 30/2023privind încetarea și recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și combustibili solizi și/20232023/03/14
Dispozitia 29/2023privind încetarea și recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și combustibili solizi și/20232023/03/14
Dispozitia 28/2023privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Dumitru Mădălina-Georgiana2023/03/14
Dispozitia 27/2023privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia domnului Dumitru Petre2023/03/14
Dispozitia 26/2023privind modificarea valorii nominale a stimulentului educaţional sub formă de tichet social pentru grădiniţă2023/03/14
Dispozitia 25/2023privind modificarea cuantumului și recalcularea numărului de ore persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social începând cu luna martie 20232023/03/14
Dispozitia 24/2023privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 20 Martie 20232023/03/14
Dispozitia 23/2023privind încetarea și recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și combustibili solizi și/20232023/02/21
Dispozitia 22/2023privind încetarea acordării ajutorului social pentru domnul Toader Cristinel2023/02/21
Dispozitia 21/2023privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE PE RAZA COMUNEI COLŢI, JUDEȚUL BUZĂU”2023/02/15
Dispozitia 20/2023privind încetarea Contractului de Muncă al doamnei Sava Garofița, asistent personal al numitei Sava Adelina-Andreea – persoană cu handicap2023/02/09
Dispozitia 19/2023privind majorarea indemnizației lunare a d-nei Nedelcu Ileana – persoană cu handicap grav2023/01/27
Dispozitia 18/2023privind majorarea indemnizației lunare a d-nei Cîrstian Rada – persoană cu handicap grav2023/01/27
Dispozitia 17/2023privind stabilirea salariului de bază al d-nei Sava Garofița, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20232023/01/27
Dispozitia 16/2023privind stabilirea salariului de bază al d-lui Filip Adrian, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20232023/01/27
Dispozitia 15/2023privind stabilirea salariului de bază al d-nei Toma Anișoara-Iuliana, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20232023/01/27
Dispozitia 14/2023privind stabilirea salariului de bază al d-nei Pîrvu Catioara, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20232023/01/27
Dispozitia 13/2023privind stabilirea salariului de bază al d-nei Oancea Jenica, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20232023/01/27
Dispozitia 12/2023privind stabilirea salariului de bază al d-lui Nica Constantin, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20232023/01/27
Dispozitia 11/2023privind stabilirea salariului de bază al d-nei Moise Efigenia, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20232023/01/27
Dispozitia 10/2023privind stabilirea salariului de bază al d-nei Iosif Daniela, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 20232023/01/27
Dispozitia 9/2023privind constituirea Unității Locale de Sprijin (U.L.S.) la nivelul UAT Colți, județul Buzău.2023/01/26
Dispozitia 8/2023privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 31 Ianuarie 20232023/01/25
Dispozitia 7/2023privind recalcularea numărului de ore persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social începând cu luna februarie 20232023/01/17
Dispozitia 6/2023privind aprobarea Listei suplimentare cu persoanele la care se acordă produse alimentare în cadrul Programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD2023/01/17
Dispozitia 5/2023privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Popa Elena2023/01/16
Dispozitia 4/2023privind acordarea gradatiei corespunzatoare tranșei de vechime in muncă domnului Toma Alin-Constantin, având funcția publică de Consilier personal al Primarului comunei Colți2023/01/16
Dispozitia 3/2023privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/20232023/01/12
Dispozitia 2/2023privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă extraordinară de îndată, pentru data de 12 Ianuarie 20232023/01/11
Dispozitia 1/2023privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al sectiunii de dezvolatare al anului 2022, din excedentul bugetului local al comunei Colți, la sfârșitul anului bugetar 20222023/01/05