Aparatul de specialitate

DEMNITARI:

Stefan Gheorghe – Primar
Mihai Sorin Constantin – Viceprimar

SECRETAR GENERAL AL UAT

Vârlan Ionuţ – Secretar general

COMPARTIMENT FOND FUNCIAR, CADASTRU, URBANISM

Morogan Romilica – Referent

COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA

Furtună Daniela – Inspector

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE SI TAXE

David Adrian – Inspector
Chivoiu Ionela Georgiana – Consilier achizitii publice

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC

Bucur Constantin Loredan – Sofer
Dragomir Ionel – Sofer tractorist
Sava Maria – Guard
Toma Alin-Constantin – Consilier primar
Tache Ion – Sofer microbuz
 
COMPARTIMENT BIBLIOTECA, CULTURĂ ŞI ACTIVITĂŢI PENTRU TINERET