Acte administrative emise de primar

Denumire document:Emis la data:Descriere pe scurt a documentului:
Dispozitia 42/20242024/07/15privind nominalizarea operatorilor economici din reteaua comercială a comunei  Colti, judetul Buzău, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie la mobilizare sau război
Dispozitia 41/20242024/07/03 privind încetarea Contractului de Muncă al domnului Nica Constantin, asistent personal al d-nei Nica Ana – persoană cu handicap 
Dispozitia 40/20242024/06/28privind încetarea acordării suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru dl Achim Ciprian -Ilie
Dispozitia 39/20242024/06/28 privind stabilirea  salariului de bază brut al d-neiNicoară Gina, asistent medical comunitar,grad profesional principal, începând cu data de 1 iunie 2024
Dispozitia 38/20242024/06/27pentru majorarea, începând cu luna iunie 2024, a unor salarii prevăzute în Dispoziția nr. 3/23 ianuarie 2024 în vederea punerii în aplicare a prevederilor Articolului II  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 53/2024
Dispozitia 37/20242024/06/14privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 20 Iunie 2024
Dispozitia 36/20242024/05/15pentru modificarea art.1 din Dispozitia Primarului comunei Colți,nr.35 din 7 mai 2024,privind delimitarea și numerotarea secţiilor de votare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024, și alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024, în comuna Colți, judeţul Buzău 
Dispozitia 35/20242024/05/07privind delimitarea și numerotarea secţiilor de votare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024, și alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024, în comuna Colți, judeţul Buzău 
Dispozitia 34/20242024/05/07privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, în comuna Colți, judeţul Buzău
Dispozitia 33/20242024/05/07privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024, în comuna Colți, judeţul Buzău
Dispozitia 32/20242024/04/19privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru dl Brătianu Gheorghe
Dispozitia 31/20242024/04/19privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru ANTON CORNELIA-LENUȚA
Dispozitia 30/20242024/04/17privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 23 Aprilie 2024
Dispozitia 29/20242024/04/15privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie nr.29 Colți, judeţul Buzău
Dispozitia 28/20242024/04/10privind stabilirea  salariului de bază brut al d-nei Nicoară Gina, asistent medical comunitar,grad profesional principal, începând cu data de 1 martie 2024
Dispozitia 27/20242024/03/29privind acordarea gradatiei corespunzatoare tranșei de vechime in muncă domnului Toma Alin-Constantin, având funcția publică de Consilier personal al Primarului comunei Colți
Dispozitia 26/20242024/03/29privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune, persoanelor beneficiare domiciliate în comuna Colți, județul Buzău,  ca urmare a producerii de modificări  aferente cuantumului venitului minim  de incluziune, rezultate în urma  actualizării  din oficiu a indicatorului social de referință – ISR,  în fiecare an  la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent    
Dispozitia 25/20242024/03/22privind modificarea  valorii nominale a stimulentului educaţional sub formă de tichet social pentru grădiniţă
Dispozitia 24/20242024/03/22privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 29 Martie 2024
Dispozitia 23/20242024/03/06privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru BRĂTIANU GHEORGHE
Dispozitia 22/20242024/03/06privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru MĂGĂDAN DUMITRU
Dispozitia 21/20242024/03/06privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru STANCIU MARIANA
Dispozitia 20/20242024/02/23privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru dna Chiru Elionora
Dispozitia 19/20242024/02/23privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 29 Februarie 2024
Dispozitia 18/20242024/01/31privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul LEONTE ALIN-IONUȚ
Dispozitia 17/20242024/01/31privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 19 titulari
Dispozitia 16/20242024/01/29privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru dna Sava Ana
Dispozitia 15/20242024/01/23privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-neiNicoară Gina, asistent medical comunitar,grad profesional principal, începând cu luna ianuarie 2024
Dispozitia 14/20242024/01/23privind promovarea în grad profesional imediat superior deținut de d-na Nicoară Gina,din funcția de asistent medical comunitar,în funcția de asistent medical comunitar,grad profesional principal, în cadrul Primăriei Colţi, judeţul Buzău
Dispozitia 13/20242024/01/23privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-nei Toma Anișoara, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024
Dispozitia 12/20242024/01/23privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-lui Filip Adrian, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024
Dispozitia 11/20242024/01/23privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-nei Pîrvu Catioara, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024
Dispozitia 10/20242024/01/23privind stabilirea salariului de bază al d-nei Oancea Jenica, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023
Dispozitia 9/20242024/01/23privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-lui Nica Constantin, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024
Dispozitia 8/20242024/01/23privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-nei Moise Efigenia, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024
Dispozitia 7/20242024/01/23privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-nei Iosif Daniela, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2024
Dispozitia 6/20242024/01/23privind majorarea cu 5% a indemnizației lunare a  doamnei Ioniță Ana – persoană cu handicap grav
Dispozitia 5/20242024/01/23privind majorarea cu 5% a indemnizației lunare a d-nei Nedelcu Ileana – persoană cu handicap grav 
Dispozitia 4/20242024/01/23privind majorarea cu 5% a indemnizației lunare a d-nei Cîrstian Rada – persoană cu handicap grav 
Dispozitia 3/20242024/01/23pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea indemnizațiilor pentru demnitari, precum și a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colți, începând cu 1 ianuarie 2024
Dispozitia 2/20242024/01/23privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 29 Ianuarie 2024
Dispozitia 1/20242024/01/08privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al sectiunii de  dezvolatare al anului 2023, din excedentul bugetului local al comunei Colți, la sfârșitul anului bugetar 2023
Dispozitia 96/20232023/10/20pentru suplimentarea atribuțiilor de serviciu, soferului microbuzului scolar de transport elevi,din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colți, judetul Buzău
Dispozitia 95/20232023/10/20privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Dumitru Petre
Dispozitia 94/20232023/10/18privind stabilirea salariului de bază al d-lui Filip Adrian, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023
Dispozitia 93/20232023/10/18privind stabilirea salariului de bază al d-nei Pîrvu Catioara, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023
Dispozitia 92/20232023/10/18Dispoziția privind stabilirea salariului de bază al d-nei Oancea Jenica, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023
Dispozitia 91/20232023/10/18privind stabilirea salariului de bază al d-lui Nica Constantin, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023
Dispozitia 90/20232023/10/18privind stabilirea salariului de bază al d-nei Moise Efigenia, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023
Dispozitia 89/20232023/10/18privind stabilirea salariului de bază al d-nei Iosif Daniela, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna octombrie 2023
Dispozitia 88/20232023/10/18privind majorarea indemnizației lunare a doamnei Ioniță Ana – persoană cu handicap grav
Dispozitia 87/20232023/10/18privind majorarea indemnizației lunare a d-nei Nedelcu Ileana – persoană cu handicap grav
Dispozitia 86/20232023/10/18privind majorarea indemnizației lunare a d-nei Cîrstian Rada – persoană cu handicap grav
Dispozitia 85/20232023/10/12privind desemnarea persoanei responsabile pentru urmărirea și îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor prevăzute de legislația în vigoare la nivelul UAT comuna Colți
Dispozitia 84/20232023/10/12privind constituirea si numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrarilor pentru obiectivul Modernizare sistem iluminat public în comuna Colţi, județul Buzău
Dispozitia 83/20232023/10/09privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului Toader Cristinel
Dispozitia 82/20232023/10/09privind recalcularea numărului de ore persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social începând cu luna octombrie 2023
Dispozitia 81/20232023/10/09privind stabilirea dreptului la stimulent educaţional sub forma de tichete sociale pentru grădiniţă
Dispozitia 80/20232023/09/29privind angajarea cu contract de muncă, pe perioadă nedeterminată a d-nei Toma Anișoara-Iuliana, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Petre Gheorghe, în cadrul Primăriei Colţi, judeţul Buzău
Dispozitia 79/20232023/09/29privind acordarea unei indemnizatii lunare d-nei Nicoară Gina, asistent medical comunitar, în cadrul Primăriei Colţi, judeţul Buzău
Dispozitia 78/20232023/09/21privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 27 Septembrie 2023
Dispozitia 77/20232023/09/15privind angajarea cu contract de muncă, pe perioadă determinată a d-nei Iosif Daniela,ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Iosif Maria, în cadrul Primăriei Colţi, judeţul Buzău
Dispozitia 76/20232023/09/12privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Colți, județul Buzau, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Colți, comuna Colți , judetul Buzau,pentru anul școlar 2023-2024
Dispozitia 75/20232023/09/05privind delegarea atribuţiilor de serviciu ale primarului pe perioada 06 septembrie – 08 septembrie 2023, viceprimarului comunei Colţi, judeţul Buzău
Dispozitia 74/20232023/08/31privind convocarea Consiliului Local Colți în ședință ordinară pentru data de 30 August 2023
Dispozitia 73/20232023/08/03privind acordarea unui ajutor de înmormântare în sumă de 500 lei d-nei Lupu Maria
Dispozitia 72/20232023/07/31privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și a suplimentului pentru combustibili solizi și/2023
Dispozitia 71/20232023/07/31privind încetarea acordării ajutorului social pentru domnul Lupu Costică
Dispozitia 70/20232023/07/28privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și a suplimentului pentru combustibili solizi și/2023
Dispozitia 69/20232023/07/28privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și a suplimentului pentru combustibili solizi și/2023
Dispozitia 68/20232023/07/28privind încetarea acordării ajutorului social pentru doamna Anton Cornelia-Lenuța
Dispozitia 67/20232023/07/17privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de „ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI COLȚI SI TRANSPUNEREA ACESTUIA ÎN FORMAT GIS”
Dispozitia 66/20232023/07/13privind acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 500 lei doamnei Cărăbuș Maria
Dispozitia 65/20232023/07/11privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Ștefan Ion
Dispozitia 64/20232023/06/29privind acordarea gradatiei corespunzatoare tranșei de vechime in muncă d-nei Moise Efigenia, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna iulie 2023
Dispozitia 63/20232023/06/23privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 29 Iunie 2023
Dispozitia 62/20232023/06/15privind aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și constituirea Grupului de lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție(GLMRC) de la nivelul UAT Comuna Colți
Dispozitia 61/20232023/06/15privind desemnarea unei persoane responsabile cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul UAT Comuna Colți,județul Buzău
Dispozitia 60/20232023/06/15privind aprobarea Listei suplimentare cu persoanele la care se acordă produse alimentare în cadrul Programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD
Dispozitia 59/20232023/06/15privind constituirea “Comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol”, in exercitarea mandatului sau a functiei publice,la nivelul Primăriei Comunei Colți,Județul Buzău
Dispozitia 58/20232023/06/15privind desemnarea persoanei responsabile S.N.A.la nivelul UAT Comuna Colți,județul Buzău
Dispozitia 57/20232023/06/15privind desemnarea responsabililor cu riscurile
Dispozitia 56/20232023/06/15privind aprobarea Regulamentului intern al Primăriei Comunei Colți
Dispozitia 55/20232023/06/15privind organizarea, implementarea şi menţinerea controlului intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2023
Dispozitia 54/20232023/06/15privind aprobarea Codului de conduită a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Colți
Dispozitia 53/20232023/06/15privind privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Comunei Colti
Dispozitia 52/20232023/05/24privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 30 Mai 2023
Dispozitia 51/20232023/04/28privind majorarea indemnizației lunare a Viceprimarului comunei Colți pentru implementare proiecte finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență derulate în comuna Colți, județul Buzău
Dispozitia 50/20232023/04/28majorarea indemnizației lunare a Primarului comunei Colți pentru implementare proiecte finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență derulate în comuna Colți, județul Buzău
Dispozitia 49/20232023/04/28privind acordarea drepturilor salariale cuvenite cu caracter reparatoriu functionarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Colți,județul Buzău
Dispozitia 48/20232023/04/21privind stabilirea salariului de bază al d-lui Vârlan Ionuț, având funcția publică de conducere, de Secretar general al UAT Colți, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023
Dispozitia 47/20232023/04/21privind stabilirea salariului de bază al d-nei Romanescu Mirela, având funcția contractuala de guard , gradația 3 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023
Dispozitia 46/20232023/04/21privind stabilirea salariului de bază al d-lui Dragomir Ionel, având funcția contractuala de șofer tractorist, gradația 2 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023
Dispozitia 45/20232023/04/21privind privind stabilirea salariului de bază al d-lui Tache Ion, având funcția contractuala de șofer microbuz școlar, gradația 5, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023
Dispozitia 44/20232023/04/21privind stabilirea salariului de bază al d-lui Bucur Constantin Loredan, având funcția contractuala de șofer buldoexcavator, gradația 3 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023
Dispozitia 43/20232023/04/21privind stabilirea salariului de bază al d-lui Toma Alin-Constantin, având funcția publică de Consilier personal al Primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023
Dispozitia 42/20232023/04/21privind privind stabilirea salariului de bază al d-nei Morogan Romilica, având funcția publică de execuție de Referent , grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023
Dispozitia 41/20232023/04/21privind stabilirea salariului de bază al d-nei Chivoiu Ionela Georgiana, având funcția publică de execuție de Consilier, grad profesional debutant, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023
Dispozitia 40/20232023/04/21privind stabilirea salariului de bază al d-nei Furtună Daniela, având funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023
Dispozitia 39/20232023/04/21privind stabilirea salariului de bază al d-lui David Adrian, având funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023
Dispozitia 38/20232023/04/21privind privind stabilirea cuantumului brut al indemnizatiei lunare,incepand cu data de 1 noiembrie 2022 pentru dl. Mihai Sorin-Constantin , viceprimar al comunei Colți
Dispozitia 37/20232023/04/21privind stabilirea cuantumului brut al indemnizatiei lunare,incepand cu data de 1 noiembrie 2022 pentru domnul Ștefan Gheorghe , primar al comunei Colți
Dispozitia 36/20232023/04/21privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 27 Aprilie 2023
Dispozitia 35/20232023/04/18privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și a suplimentului pentru combustibili solizi și/2023
Dispozitia 34/20232023/04/18privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia domnului Cărăbuș Florin-Irinel
Dispozitia 33/20232023/03/31privind acordarea unei indemnizații lunare,doamnei Ioniță Ana-persoană cu handicap grav
Dispozitia 32/20232023/03/24de aprobare a Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Comunei Colți, județul Buzău
Dispozitia 31/20232023/03/22Dispoziția privind constituirea comisiei pentru recepția lucrărilor achiziționate în baza contractelor atribuite prin achiziție directa
Dispozitia 30/20232023/03/14privind încetarea și recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și combustibili solizi și/2023
Dispozitia 29/20232023/03/14privind încetarea și recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și combustibili solizi și/2023
Dispozitia 28/20232023/03/14privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Dumitru Mădălina-Georgiana
Dispozitia 27/20232023/03/14privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia domnului Dumitru Petre
Dispozitia 26/20232023/03/14privind modificarea valorii nominale a stimulentului educaţional sub formă de tichet social pentru grădiniţă
Dispozitia 25/20232023/03/14privind modificarea cuantumului și recalcularea numărului de ore persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social începând cu luna martie 2023
Dispozitia 24/20232023/03/14privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 20 Martie 2023
Dispozitia 23/20232023/02/21privind încetarea și recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și combustibili solizi și/2023
Dispozitia 22/20232023/02/21privind încetarea acordării ajutorului social pentru domnul Toader Cristinel
Dispozitia 21/20232023/02/15privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE PE RAZA COMUNEI COLŢI, JUDEȚUL BUZĂU”
Dispozitia 20/20232023/02/09privind încetarea Contractului de Muncă al doamnei Sava Garofița, asistent personal al numitei Sava Adelina-Andreea – persoană cu handicap
Dispozitia 19/20232023/01/27privind majorarea indemnizației lunare a d-nei Nedelcu Ileana – persoană cu handicap grav
Dispozitia 18/20232023/01/27privind majorarea indemnizației lunare a d-nei Cîrstian Rada – persoană cu handicap grav
Dispozitia 17/20232023/01/27privind stabilirea salariului de bază al d-nei Sava Garofița, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2023
Dispozitia 16/20232023/01/27privind stabilirea salariului de bază al d-lui Filip Adrian, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2023
Dispozitia 15/20232023/01/27privind stabilirea salariului de bază al d-nei Toma Anișoara-Iuliana, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2023
Dispozitia 14/20232023/01/27privind stabilirea salariului de bază al d-nei Pîrvu Catioara, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2023
Dispozitia 13/20232023/01/27privind stabilirea salariului de bază al d-nei Oancea Jenica, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2023
Dispozitia 12/20232023/01/27privind stabilirea salariului de bază al d-lui Nica Constantin, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2023
Dispozitia 11/20232023/01/27privind stabilirea salariului de bază al d-nei Moise Efigenia, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2023
Dispozitia 10/20232023/01/27privind stabilirea salariului de bază al d-nei Iosif Daniela, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2023
Dispozitia 9/20232023/01/26privind constituirea Unității Locale de Sprijin (U.L.S.) la nivelul UAT Colți, județul Buzău.
Dispozitia 8/20232023/01/25privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de 31 Ianuarie 2023
Dispozitia 7/20232023/01/17privind recalcularea numărului de ore persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social începând cu luna februarie 2023
Dispozitia 6/20232023/01/17privind aprobarea Listei suplimentare cu persoanele la care se acordă produse alimentare în cadrul Programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD
Dispozitia 5/20232023/01/16privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Popa Elena
Dispozitia 4/20232023/01/16privind acordarea gradatiei corespunzatoare tranșei de vechime in muncă domnului Toma Alin-Constantin, având funcția publică de Consilier personal al Primarului comunei Colți
Dispozitia 3/20232023/01/12privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/2023
Dispozitia 2/20232023/01/11privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă extraordinară de îndată, pentru data de 12 Ianuarie 2023
Dispozitia 1/20232023/01/05privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al sectiunii de dezvolatare al anului 2022, din excedentul bugetului local al comunei Colți, la sfârșitul anului bugetar 2022