HCL 7/2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT comuna Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”