HCL 6/2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT comuna Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii UAT comuna Cilibia din Asociație