HCL 51/2022

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni