HCL 50/2022

privind modificarea anexelor 1si 2 ale HCL 22-31 iulie 2017,privind stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al primarului comunei Colți,județul Buzău, și a indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali