HCL 46/2022

pentru modificarea HCL Colti nr.14 din data de 24 martie 2022 cu privire la transformarea postului temporar vacant de funcție publică de execuție de Referent III asistent, existent în statul de funcții al Primăriei comunei Colți, COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Colți, județul Buzău, în funcție publică de Referent III debutant,în post vacant