HCL 37/2022

Hotărâre privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA “TIP V1 pentru intervenţia în situaţii
de urgenţă , la nivelul comunei Colti , judeţul Buzău