HCL 35/2022

Hotărâre privind încredințarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și
atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă către Compania de Apă S.A. Buzău