HCL 31/2023

privind modificarea Anexei 2.2 C la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Colți nr. 40 din 29.09.2022 pentru aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de pe raza Comunei Colti, județul Buzău”