HCL 28/2022

Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT comuna Colți în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Boldu în Asociație