HCL 27/2022

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni