HCL 21/2022

Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale la comuna Colți, județul Buzău pentru anul 2023