HCL 20/2022

Hotărâre privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a Comunei Colți, Județul Buzău, rămase disponibile, în urma încetări contractelor existente