HCL 18/2023

privind aprobarea Protocolului între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) şi UAT Colți , judeţul Buzău având ca obiect colaborarea interinstituţională a MMSS cu UAT Colți în cadrul proiectului „ HUB de servicii MMSS – SII MMSS” , cod SMIS 2014+130963