HCL 15/2023

 privind indexarea impozitelor și taxelor locale la comuna Colți, județul Buzău pentru anul 2024