HCL 15/2022

Hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Colți, județul Buzău