HCL 14/2023

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Vasile Ionuț-Alexandru și reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Colţi, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate