Dispozitia 80/2023

privind angajarea cu contract de muncă, pe perioadă nedeterminată a d-nei Toma Anișoara-Iuliana, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Petre Gheorghe, în cadrul Primăriei Colţi, judeţul Buzău