Dispozitia 8/2023

privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de
31 Ianuarie 2023