Dispozitia 77/2023

privind angajarea cu contract de muncă, pe perioadă determinată a d-nei Iosif Daniela,ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Iosif Maria, în cadrul
Primăriei Colţi, judeţul Buzău