Dispozitia 63/2023

privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de
29 Iunie 2023