Dispozitia 52/2023

privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de
30 Mai 2023