Dispozitia 46/2023

privind stabilirea salariului de bază al d-lui Dragomir Ionel, având
funcția contractuala de șofer tractorist, gradația 2 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023