Dispozitia 45/2023

privind privind stabilirea salariului de bază al d-lui Tache Ion, având
funcția contractuala de șofer microbuz școlar, gradația 5, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023