Dispozitia 44/2023

privind stabilirea salariului de bază al d-lui Bucur Constantin Loredan, având
funcția contractuala de șofer buldoexcavator, gradația 3 in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023