Dispozitia 42/2023

privind privind stabilirea salariului de bază al d-nei Morogan Romilica, având funcția publică de execuție de Referent , grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023