Dispozitia 41/2023

privind stabilirea salariului de bază al d-nei Chivoiu Ionela Georgiana, având funcția publică de execuție de Consilier, grad profesional debutant, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023