Dispozitia 39/2024

 privind stabilirea  salariului de bază brut al d-neiNicoară Gina, asistent medical comunitar,grad profesional principal, începând cu data de 1 iunie 2024