Dispozitia 39/2023

privind stabilirea salariului de bază al d-lui David Adrian, având funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colţi, jud.Buzău, începând cu data de 21.04.2023