Dispozitia 36/2023

privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de
27 Aprilie 2023