Dispozitia 3/2024

pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare
a actelor administrative anterioare privind individualizarea indemnizațiilor pentru demnitari,
precum și a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colți,
începând cu 1 ianuarie 2024