Dispozitia 26/2024

privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune, persoanelor beneficiare domiciliate în comuna Colți, județul Buzău,  ca urmare a producerii de modificări  aferente cuantumului venitului minim  de incluziune, rezultate în urma  actualizării  din oficiu a indicatorului social de referință – ISR,  în fiecare an  la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent