Dispozitia 24/2023

privind convocarea Consiliului Local Colţi în şedintă ordinară pentru data de
20 Martie 2023