Dispozitia 19/2023

privind majorarea indemnizației lunare a d-nei Nedelcu Ileana – persoană
cu handicap grav