Dispozitia 18/2023

privind majorarea indemnizației lunare a d-nei Cîrstian Rada – persoană
cu handicap grav