Dispozitia 15/2024

privind majorarea cu 5% a salariului de bază al d-neiNicoară Gina, asistent medical comunitar,grad profesional principal, începând cu luna ianuarie 2024