Dispozitia 14/2024

privind promovarea în grad profesional imediat superior deținut de d-na Nicoară Gina,din funcția de asistent medical comunitar,în funcția de asistent medical comunitar,grad profesional principal, în cadrul Primăriei Colţi, judeţul Buzău