Dispozitia 14/2023

privind stabilirea salariului de bază al d-nei Pîrvu Catioara, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2023