Dispozitia 10/2023

privind stabilirea salariului de bază al d-nei Iosif Daniela, asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2023